Քիմիա

Ո՞րն է չորրորդ «ավելորդ» տարրը` F,Cl,Mn,(Br)

2.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝ZnS

կազմված է 2 քիմիական տարրից

նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները

Zn-ցինկ

S-ծծումբ

S-32

Zn-653.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(Co) = 59

գ)Ar(F ) = 19

բ)Ar(Be) = 94 Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:5.Հաշվել մեկ SO3 -ի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl HCl
2) CO2 CaO2 3) CH3Cl NaH 4) SO2 NO2