Առաջադրանքներ

1․ Վերաբերականները խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
Բարեբախտաբար(գնահատողական), արդարև(հաստատական), անշուշտ(հաստատական), միայն(սահմանափակման), ահավասիկ(գնահատողական), ի դեպ(գնահատողական),
անպատճառ(հաստատական), ահա(գնահատողական),անպայման(հաստատական), իսկապես(հաստատական), իրոք(հաստատական), հիրավի(հաստատական), ո՛չ(ժխտական), չէ՛(ժխտական), գուցե(երկբայական), երևի(երկբայական),
իմիջիայլոց(գնահատողական), թերևս(երկբայական), կարծեմ(երկբայական), կարծես(երկբայական), միգուցե(երկբայական), այնուամենայնիվ(գնահատողական), մի՞թե(երկբայական), արդյոք(երկբայական),
երանի(գնահատողական), ցավոք(գնահատողական), նույնիսկ(սաստկական), մանավանդ(սաստկական), մինչև իսկ(սաստկական), գեթ(սահմանափակման), լոկ(սահմանափակման), գոնե(սահմանափակման), կարծես թե(երկբայական),
սոսկ(սահմանափակման), միայն թե(սահմանափակման), անկասկած(հաստատական), հապա(սահմանափակման), մի(սահմանափակման), համենայն դեպս(գնահատողական), այսուհետ(սահմանափակման)։

2․ Գտի՛ր վերաբերականները.

Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի,
Մա՞հն է արդյոք, թե նի՞նջը քեզ
Պատել, պայծառ Նաիրի։

Վտարանդի, երկրում աղոտ,
Լուսեղ, քեզ եմ երազում,
Եվ հնչում է, որպես աղոթք
Արքայական քո լեզուն։

Հնչում է միշտ խոր ու պայծառ,
Եվ խոցում է, և այրում,
Արդյոք բոցե վարդե՞րդ են վառ,
Թե՞ վերքերն իմ հրահրուն։

Ահով ահա կանչում եմ քեզ
Ցոլա, ցնորք Նաիրի՛, —
Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի…

3. Տրված վերաբերականները գրի՛ր ըստ կազմության՝ գոնե, նույնիսկ, իբր, անպատճառ, իբրև թե, ահա, կարծես թե, բարեբախտաբար։

գոնե- պարզ
նույնիսկ- բարդ
իբր- պարզ
անպատճառ-ածանցավոր

իբրև- բարդ
թե- պարզ

ահա- պարզ
կարծես թե- բարդ հարադրություն
բարեբախտաբար- բարդ ածանցավոր4. Կետադրի՛ր տրված նախադասությունները։

Իրոք, նրան չէր հաջողվել որևէ՞ աշխատանք գտնել: Ո’չ, դա միայն ինձ է վերաբերում: Ընկերս ,անշուշտ ,միշտ ինձ հետ է: Արդյո՞ք լուծում ունի այս հարցը:

5. Գտի՛ր վերաբերականները, նշի՛ր տեսակը:

Իմ ուզածի պես էլ եղավ: Իհարկե(հաստատական) իմ սրտով է այդ պատմությունը:Գեթ (սահմանափակման)մի բառ ասա, մի բան խոսիր: Ցավոք(գնահատողական), մեզնից ոչինչ կախված չէր: Թերևս (երկբայական) այս մասին նորից խոսենք: Այդ պատմությունը, ո՛չ(ժխտական), չի կարող որևէ դեր ունենալ:5. Հարցերին պատասխանի՛ր վերաբերականների միջոցով։

1. Դու վստահո՞ւմ ես ընկերներիդ:

Այո՛, վստահում։


2. Գո՞հ ես տանն անցկացրածդ օրերից:

Այո,ինձ հաճելի է լինել ընտանիքիս կողքին։


3. Համացանցը քեզ օգնո՞ւմ է:

Այո՛ համացանցը ինձ շատ է օգնել և օգնում է։

Գործնական քերականություն

Առաջադրանքներ:

Տրված պարզ համառոտ նախադասությունները դարձնել պարզ ընդարձակ:

Ես հիշում եմ: Օրինակ` Մինչև հիմա ես հիշում եմ այդ տխուր դեպքը:

Արևը լուսավորում է մեր բակը։
Ջուրը քչքչում է մեր տան մոտ։
Շենքը ուներ շատ պատուհաններ։
Հայրը բարկացավ տղայի վրա։
Նրանք պայքարեցին հանուն հաղթանակի։
Հովիտները երևում էին մեր տանիքից։
Նա ուներ տուն։
Թշնամին շրջապատել էր նրանց։
Ճյուղերը ջարդվել էին քամու պատճառով։