1.Գրի՛ր 2, 5, 8, 11, 15 կարգաթվերով տարրերի քիմիական նշանները , նշիր դիրքը պարբերական համակարգում:

2 — He, պարբերություն 1, շարք 1, խումբ 8.

5 — B, պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 3.

8 — O, պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 6.

11 — Na, պարբերություն 3, շարք 3, խումբ 1.

15 — P, պարբերություն 3, շարք 3, խումբ

2.Ստորեւ ներկայացված բանաձեւերից ընտրե՛ք իոնային և կովալենտ կապով միացությունները՝ LiF, N2O, Na2O, PF3, NH3, MgJ2, O2, CH4, CaCl2:

Lif — իոնական։

N2O — կովալենտ:

Na2O — իոնական:

PF3 — կովալենտ:

NH3 — կովալենտ:

MgJ2 — կովաքենտ:

O2 — կովալենտ:

CH4 — կովալենտ:

CaCI2 — իոնական: