1.Բացատրեք ընտանիքի նշանակությունը հասարակության մեջ։

Առողջ ընտանիքում՛ են ծնվում են առողջ և բնական մարդիկ, իսկ առողջ և բնական մարդն առողջ հասարակության հիմքն է։

2.Ի՞նչ կազմ ունի ժամանակակից ընտանիքը։

Ժամանակակից ընտանիքի կածմն ունի հիմնականում երկու սերունդ։ Քանի որ նախկին և ներկա սերունդների միջև անհամաձայնություն կա։

3.Ի՞նչ է անհրաժեշտ ընտանիքի ամրության և կայունության համար։

Հարգանքը, միասնականությունը և հանդուրժողականության։

Որո՞նք են մեծ և փոքր ընտանիքների առավելությունները և թերությունները։