Ինքնաստուգում

․ Ո՞ր պետությունն է գտնվում երկու աշխարհամասում.
1) Թուրքիան 2) Իրաքը 3) Սիրիան 4) Լիբանանը

2․ Միջերկրական ծով ելք չունեցող պետություն է.
1) Կիպրոսը 2) Սիրիան 3) Լիբանանը 4) Իրաքը

3․Ընտրել «պետություն — մայրաքաղաք» համապատասխանությունների ճիշտ
շարքը.

1․Իրաք ա.Բեյրութ

2․ Իրան բ. Թեհրան

3․ Լիբանան գ. Էր–Ռիադ

4․ Սաուդյան Արաբիա դ. Բաղդադ
1) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ 3) 1–դ, 2–բ, 3–ա, 4–գ
2) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ա 4) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–դ

4․ Ո՞ր շարքի երկրները Հարավարևմտյան Ասիայում չեն.
1) Հայաստան, Վրաստան, Լիբանան
2) Թուրքիա, Ադրբեջան, Քուվեյթ
3) Ուզբեկստան, Տաջիկստան,Թուրքմենստան

4) Սաուդյան Արաբիա, Կիպրոս, Եմեն

5․ Ո՞ր զույգի գետերն են հոսում Հարավարևմտյան Ասիայի տարածքով.
1) Ամուդարյա և Սիրդարյա 3) Ուրալ և Պեչորա
2) Տիգրիս և Եփրատ 4) Գանգես և Բրահմապուտրա

6․ Հարավարևմտյան Ասիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Այստեղ է կենտրոնացված ածխի համաշխարհային պաշարների 2/3–ը:
2) Ծայր հարավային մասն աչքի է ընկնում լեռնային ռելիեֆով:
3) Տարածաշրջանն աշխարհում առաջինն է փյունիկյան արմավի մշակությամբ:
4) Տարածաշրջանի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունը Թուրքիան է:

7․ Հարավարևմտյան Ասիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.

1) Լիբանանում զարգացման բարձր մակարդակի է հասել ֆինանսավարկային
համակարգը:
2) Տարածաշրջանի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունը Իսրայելն է:
3) Թուրքիայի տնտեսության առաջատար ճյուղը նավթարդյունաբերությունն է:
4) Իրանը և Իրաքը փյունիկյան արմավի մշակությամբ աշխարհի առաջատար
երկրներն են:

8․ Հարավարևմտյան Ասիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Այստեղ է առաջացել բուդդայականությունը:
2) Երկրների մեծ մասի բնակչության կազմում գերակշռում են տղամարդիկ:
3) Երկրների մեծ մասի արդյունաբերության կառուցվածքում առաջատար դերն
արդյունահանող ճյուղերինն է:
4) Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը բուսաբուծությունն է։

9․ Վրաստանի քաղաքներ են.

1) Ռուսթավին և Կասպին 3) Սումգաիթը և Բաթումը
2) Իզմիրը և Փոթին 4) Թել Ավիվը

10․ Ընտրել «հանքավայր — հանքային ռեսուրս» համապատասխանությունների
ճիշտ շարքը.

Տղիբուլի ա. մանգան
Մառնեուլ բ. պղինձ
Ճիաթուրա գ. հանքային ջուր
Բորժոմ դ. քարածուխ
1) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
2) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ա
11․ Ո՞ր գետն է հոսում Թուրքիայի տարածքով.
1) Եփրատը 3) Կուրը
2) Սիրդարյան 4) Ճորոխը

12․ Ո՞ր լճերն են Թուրքիայի տարածքում.
1) Ուրմիան և Արալյանը 3) Կասպիցը և Լադոգան
2) Վանան և Թուզը 4) Օնեգան և Արալյանը

13․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Իսքենդերունը սև մետաղաձուլության խոշորագույն կենտրոնն է:
2) Երկրի քիմիական արդյունաբերությունն արտադրում է դեղագործական
ապրանքների համաշխարհային արտադրանքի գերակշիռ մասը:
3) Էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասն արտադրվում է ջէկերում:
4) Թեթև արդյունաբերությունը երկրի արդյունաբերության ավանդական զարգացած ճյուղերից է:

14․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Տարածքի մեծությամբ առաջինն է Հարավարևմտյան Ասիա տարածաշրջանում:
2) Ափերը ողողում են Սև և Կասպից ծովերի ջրերը:
3) Հյուսիս–արևմուտքում սահմանակցում է Հունաստանին և Բուլղարիային:
4) Տիգրիս գետի վրա կառուցվել է Թուրքիայի ամենախոշոր՝ Քեբանի ջրամբարը:

15․ Իրանին սահմանակից երկրներ չեն.
1) Աֆղանստանը և Հայաստանը
2) Ռուսաստանը և Տաջիկստանը
3) Թուրքմենստանը և Թուրքիան
4) Իրաքը և Պակիստանը

16․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Պարսկերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին:
2) Իրանի բնակչության մեծ մասը դավանում է իսլամի շիա ուղղությունը:
3) Իրանի սև մետաղաձուլության խոշոր կենտրոնը Սպահանն է:
4) Նավթավերամշակման խոշոր կենտրոն Աբադան քաղաքը Կասպից ծովի
ափին է:

17․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Երկիրը հարուստ է ջրային և անտառային ռեսուրսներով:
2) Հարավկասպիական դաշտավայրը երկրի ամենաչորային շրջանն է:
3) Երկրի կենտրոնական շրջաններում գյուղատնտեսության հիմքը ոռոգովի
երկրագործությունն է:
4) Կասպից ծովի ափամերձ շրջաններում գլխավոր մշակաբույսը փյունիկյան
արմավենին է:

18․ Ընտրել Հարավային Ասիայի պետությունների և դրանց մայրաքաղաքների
համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.

Նեպալ ա. Դաքքա
Բանգլադեշ բ. Կատմանդու
Հնդկաստան գ. Իսլամաբադ
Պակիստան դ. Դելի
1) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–դ
2) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ
3) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
4) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա
19․ Ո՞ր կրոնն է ծագել Հարավային Ասիա տարածաշրջանում.
1) քրիստոնեությունը
2) բուդդայականությունը
3) մահմեդականությունը
4) հուդայականությունը

20․ Բնութագրումով որոշել տարածաշրջանը.
Այս տարածաշրջանն աչքի է ընկնում բնակչության բարձր խտությամբ: Բնակչության մեծ մասը խոսում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուներով: Այստեղ գերակշռում են տնտեսապես թույլ, ագրարային տնտեսություն ունեցող երկրները: Տարածաշրջանը միջազգային շուկա է արտահանում ջութ և
ջութե ապրանքներ, թեյ և համեմունք: Ո՞ր տարածաշրջանն է.
1) Հարավային Ասիան 3) Հարավարևմտյան Ասիան
2) Արևելյան Ասիան 4) Կենտրոնական Ասիան


1.Գրի՛ր 2, 5, 8, 11, 15 կարգաթվերով տարրերի քիմիական նշանները , նշիր դիրքը պարբերական համակարգում:

2 — He, պարբերություն 1, շարք 1, խումբ 8.

5 — B, պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 3.

8 — O, պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 6.

11 — Na, պարբերություն 3, շարք 3, խումբ 1.

15 — P, պարբերություն 3, շարք 3, խումբ

2.Ստորեւ ներկայացված բանաձեւերից ընտրե՛ք իոնային և կովալենտ կապով միացությունները՝ LiF, N2O, Na2O, PF3, NH3, MgJ2, O2, CH4, CaCl2:

Lif — իոնական։

N2O — կովալենտ:

Na2O — իոնական:

PF3 — կովալենտ:

NH3 — կովալենտ:

MgJ2 — կովաքենտ:

O2 — կովալենտ:

CH4 — կովալենտ:

CaCI2 — իոնական:

1.Բացատրեք ընտանիքի նշանակությունը հասարակության մեջ։

Առողջ ընտանիքում՛ են ծնվում են առողջ և բնական մարդիկ, իսկ առողջ և բնական մարդն առողջ հասարակության հիմքն է։

2.Ի՞նչ կազմ ունի ժամանակակից ընտանիքը։

Ժամանակակից ընտանիքի կածմն ունի հիմնականում երկու սերունդ։ Քանի որ նախկին և ներկա սերունդների միջև անհամաձայնություն կա։

3.Ի՞նչ է անհրաժեշտ ընտանիքի ամրության և կայունության համար։

Հարգանքը, միասնականությունը և հանդուրժողականության։

Որո՞նք են մեծ և փոքր ընտանիքների առավելությունները և թերությունները։

Հանդիպում Աշոտ Ներսիսյանի հետ

Աշոտ Ներսիսյանի հետ հանդիպման առանցքում խոսվեց Փետրվարի 14ի համաժողովրդական ապստամբության մասին թե ինչպես 1921թ. Հայաստանի բոլշևիկյան կառավարության դեմ բարձրացած ժողովրդական ապստամբության մասնակիցները ազատագրեցին Երևանը։ Պրոֆեսոր Ներսիսյանը պատմեց Թաթարական ցեղերին Հայաստանից վռնդման մասին։ Պրոֆեսոր Ներսիսյանը Կարևորեց Կարո Սասունուն։ Կարևորելով Զորավար Սեպուհի հայրենանվեր գործունեությունը։

Հանդիպում Ստեփան Գրիգորյանի հետ

Ստեփան Գրիգորյանի հետ հանդիպման շրջանակներում քննարկել ենք արցախա֊ադրբեջանական հակամարտության հիմնահարցը։ Քննարկեցինք, թե արդյո՞ք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից իրավական էր եռակողմ համաձայնագիրը, և ավելի կոնկրետ՝ Շուշիի հանձնումը, քանի որ Շուշին մտնում է բուն Արցախի մեջ։ Գրավու՞մ թե՞ ազատագրում էր Արցախյան առաջին պատերազմը միջազգային տեսանկյունից, ինչ է պատրաստվում անել աշխարհը այս հարցի շուրջ, և ո,րն է լինելու Հայաստանի հաջորդ քայլը՞, ընտրել արևելքը թե արևմուտքը, Ռուսաստանը թե Ամերիկան։

Հանդիպում Իրանագետի հետ

Իրանագետի հետ հանդիպումը անցավ շատ ինֆորմատիվ։ Նա պատմեց հայ֊պարսկական հարաբերությունների մասին։ Հայերի մոտ տպավորություն կա, որ պարսիկները հայերի թշնամիներն են։ Դա կարող է լինել թե՛ կրոնական, և թե՛ պատմության ընթացում գրանցված բազում հայ֊պարսկական պատերազմների արդյունքում։ Նա պատմեց պարսկական մշակույթի մասին։ 《Պարսկական մշակույթը գտնվում է հարավ֊արևմտյան Ասիայում》, ասում է նա՝ օրինակ բերելով պարսկական անվանումները, օրինակ՝ Վարդան անունը, որը ունի պարսկական արմանտներ։
Շփվելով իրանագետի հետ՝ ես ևս շատ հարցերում փոխել եմ կարծքիս հայ֊իրանական հարաբերությունների մասին։

Հանդիպում թուրքագետի հետ

Թուրքագետի հետ հանդիպումը անցավ շատ հետաքրքիր։ Նա մեզ համար բացահայտեց նոր Քեմալին։ Անձամբ ես պատկերացրել եմ Քեմալին՝ իբրև խելագառ ազգայնամոլ, ում համար միևնույն է եղել ցանկացած ոչ թուրքական արժեք։ Բայց և այնպես, նրա օրոք վերակառուցվել են բազմաթիվ հայկական եկեղեցիներ և այլ պատմամշակութային կոթողներ։ Չեմ փորձում փառաբանել Մուստաֆա Քեմալ Աթթաթուրքին, քանի որ հենց նա է նախաձեռնել Կիլիկիայի ջարդերը, բայց նրա պայաքարը եղել է ոչ թե հայերի դեմ էր, այլ հանուն Թուրքիայի և Մեծ Թուրանի։

Հանդիպում Արա Պապյանի հետ

Արա Պապյանի հետ հանդիպումը նվիրված էր Մոսկովյան և Կարսի պայմանագրերին։ Նա պատմում էր Էնվեր Փաշայի և Լենինի նամակագրությունը, որը գտել էր Անգլյայի ազգային արխիվից։ Դիտարկում էր Մոսկովյան պայմանագիրը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, պատմում Մոսկովյան պայմանագրի ընդհանուր կետերի մասին և համեմատում հարյուր տարի առաջ եղած դեպքերը՝ ներակայի հետ։ Արա Պապյանը բացահայտեց նաև բազում գաղտնի տեղեկություններ, որոնք քչերին էին հայտնի։ Օրինակ Էնվեր փաշան Պայմանավորված է եղել Լենինի հետ, Թուրքիան կոտորում է հայերին Ռուսաստանը սպասում է ավարտին և միայն դրանից հետո մտնում է Հայաստան, Թուրքիան դառնում է վատը իսկ Ռուսաստանը Լավը, մինչ օրս մենք տեսնում ենք այդ ձեռագիրը։

Այց <<Հրապարակ>> Օրաթերթ

Картинки по запросу "հրապարակ օրաթերթի"

<<Հրապարակ>> օրաթերթի խմբագրությունում մեզ ընդունեց գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը։ Գլխավոր խնբագրի առանձնասենյակն այնքան էլ մեծ չէր, բայց բոլորս էլ տեղավորվեցինք։Մեր զրույցի ընթացքում խոսվեց մամուլի ազատության մասին, տիկին Օհանյանը նշեց, որ <<Հրապարակը>> միշտ եղել է ազատ, իսկ ինձ դա անհավանական թվաց, քանզի նախկին իշխանության օրոք խուսափել այդ ամենից անհնար էր։ Փոքր-ինչ խոսվեց մարտի մեկի մասին, թե արտակարգ դրություն հայտարարելով ինչպես են լռեցրել մամուլին և ավերել որոշ խնբագրություններ։ Արեգն կարծիք հայտնեց, որ մամուլը ամեն ինչի մասին չպետք է գրի, քանի որ որոշ հարցերի արծարծումը վտանգում է մեր արժեքային համակարգը։Ծագեց բանավեճ որտեղ իրավացին իմ կարծիքով տիկին Օհանյանն էր։

Картинки по запросу "հրապարակ օրաթերթի"

Իսկ վերջում հարցրեցի, կարող է իմ նյութը հրապարակվել <<Հրապարակում>>։ Ստանալով դրական պատասխան, մինչ օրս մտածում եմ այդ մասին։

հանդիպում Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ

Այց դեպի ԱԺ, հանդիպում Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ, քննարկվել է Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու համար արվող քայլերը, և մեր միջնորդությունը այդ գործընթացին; Ավագ դպրոցի աշակեռտները պատմեցին իրենց միջազգային ճանապարհորդության մասին։